За да се запишат в колежа попълнете въпросника.

Вашият профил ще бъде обсъдено на приемната комисия в рамките на 7 работни дни от датата на подаване на заявката.

 

При положителното решение на селекционната комисия, на посочения от вас адрес, ще бъдат изпратени на:

- оригинал на договор за обучение,

- за сметка на предоставянето на услуги,

- подробни указания за това, какви документи трябва да се подготвят за начало на обучение.

 

При отрицателен решението на селекционната комисия за вашия записване за обучение, Морски колеж "ОМЕГАШИП" си запазва правото да не съобщават причината за отказ.

Отправка данных...

На сервере произошла ошибка.

Попробуйте ещё раз.

Ваши данные переданы в учебную часть школы

Анкета

изберете вариант на обучение:

екстри:

<<< назад към началната

Кой да избера вариант на обучение?

Специален курс (3 месеца)

Препоръчително за тези, които владее английски език, не работи, или работи непълна работна седмица и иска да започне на морска кариера в скоро време.

Интензивен курс (6 месеца)

Препоръчително за тези, които работят на пълна работна седмица или учи задочно в института.

Удобството е, че изпълнението на контролни задачи се на свободното си време през почивните дни, или за курс по 1-2 часа на ден, след работа.

Основен курс (12 месеца)

Препоръчително за тези, които са обучени в УЧИЛИЩА-та, или в зрелостните гимназията. Той е подходящ също така и за млади родители с малки деца. За тези, които могат да се пристъпи към работа на круизен морски флот не по-рано от една година. Занятия не повече от 2 часа седмично.

Стандартен курс (12 месеца)

Препоръчително за тези, който може да плати веднага целият курс е едно плащане. В този случай студентът може да завърши обучението доставката на всички тестови задачи, по всеки удобен за него срок, но не по-късно от 12 месеца.

e-mail: info@marine-school.org